Selecteer een pagina

“Een duurzaam resultaat
is wat telt”

De regie over het bouwproces

 

Het realiseren van een bouwwerk is een complex proces waar veel partijen in verschillende fasen in samenwerken. Omdat de beïnvloedbaarheid afneemt naarmate het proces vordert, is deskundige leiding vanaf het initiatief zeer gewenst. Het projectmanagement is hier de constante factor in. Wolbert BouwRegie heeft de regie vanaf het initiatief tot en met de ingebruikneming.

Initiatief

 

Zijn uw plannen te realiseren en voor welk budget? Wij onderzoeken de haalbaarheid. Gebaseerd op volumes, bestemming en gebruik worden de mogelijkheden bekeken in relatie tot de kosten. Zijn uw plannen haalbaar voor de locatie? En wat gaat het dan kosten? Misschien dan toch een iets ander plan of een andere locatie? Een haalbaarheidsstudie is een must, nog voor het besluit om verder te gaan.

Wensenlijst

 

Wij maken samen met u de wensenlijst.
Wat zijn precies de uitgangspunten?
Waar moet het gebouw aan voldoen? Dit gaat niet alleen over de functie, maar ook bijvoorbeeld over duurzaamheid. Waar ligt bij u de prioriteit?

Ontwerp

 

Voor het ontwerp en de engineering adviseren wij u om twee, maximaal drie architecten uit te nodigen. Dit is de toets welke architect de wensenlijst het beste heeft vertaald in een schetsontwerp. Wij geven leiding aan het engineeringtraject om er voor te zorgen dat het plan aan uw verwachtingen gaat voldoen en binnen budget kan worden gerealiseerd.

Onze belangrijke kernwaarden zijn:


Betrouwbaar


Ontzorgen


Duurzaam


Samenwerken


Betrokken


Professioneel

Wie is Ron Wolbert?

Na mijn dubbele HBO opleiding,  Bouw en Civiel, heb ik in de afgelopen 30 jaar bij drie grote  bouwers diverse functies mogen bekleden, waarvan de laatste 10 jaar als directeur. Door de jaren heen heb ik prachtige bouwprojecten mogen realiseren die variëren van gemeentehuizen tot bruggen of van scholen tot huizen.

Dat hiermee de bouw geen vreemd terrein meer is mag duidelijk zijn, maar het is me ook opgevallen dat de bouw door de crisis meer bewust is geworden van het feit dat het bouwproces anders moet worden opgepakt.

Alleen de focus leggen op de laagste prijs en dat hiervoor uitgebreide bestekken worden geschreven levert alleen maar verliezers. Projecten worden vaak te laat opgeleverd, de kwaliteit wordt niet gehaald en het budget wordt ver overschreden.

We vinden het belangrijk dat de regie aan de voorkant beter in de hand wordt gehouden, er veel beter naar de klant wordt geluisterd en dat partijen worden geselecteerd op basis van professionaliteit (kennis en vaardigheid). Zo borgen we de kwaliteit, bewaken we het budget en leveren we volgens afspraak op.

Klanten bouwen of prive en zakelijk vaak maar een keer, dit traject moet een feestje zijn en daar sta ik voor.

 

 

   

Wat doen we?

Gunning

Wie mag het werk gaan bouwen tegen welke condities? Met onze kostendeskundigheid zorgen wij voor realistische, maar wel zo gunstig mogelijke condities. Partijen worden niet alleen geselecteerd op prijs, maar ook op het totaal (kwaliteit, levensduur en expertise). Wij zijn uw adviseur in het organiseren en begeleiden van de gunning en de gesprekken met de diverse partijen. Wij zorgen voor sluitende afspraken met de uitvoerende partijen.

Uitvoering

Loopt alles zoals het hoort? De dirigent waakt over het proces en begeleidt de vooraf zorgvuldig geselecteerde partners.

Nazorg en overdracht naar gebruikers

Na de oplevering dienen er nog diverse zaken te worden geregeld zoals het inrichten en de ingebruikname. Wordt er verhuisd? Wie zorgt hier dan voor? Wie zet de beheerder op het juiste spoor? Hoe is het onderhoud geregeld? Wij ontzorgen u ook in deze fase.

Helderheid over onze werkwijze

De inzet van ons is specialistisch werk en heeft veel raakvlakken met andere bouwpartners. Onze taakinvulling wordt helder naar bouwpartners gecommuniceerd om aan te geven waar wij voor staan en hoe wij ons werk doen. Per project wordt er een stappenplan opgesteld waarin kwaliteit, budget en planning structureel worden bewaakt.

CONTACT
info@wolbertbouwregie.nl

06- 579 795 26
0541- 58 47 89

Emmastraat 30
7573 BB Oldenzaal

UA-102432928-1